Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi, İltica Bilgi Veritabanı Ülke Raporu: Türkiye

Türkiye şu anda hem Suriye’den gelen 3,5 milyondan fazla mülteciye hem de çoğunlukla Irak, Afganistan ve İran’dan gelen birkaç yüz bin sığınmacıya ve diğer milletlerden koruma yararlanıcısına geçici ve uluslararası koruma olmak üzere ev sahipliği yapıyor. 2020 yılında Covid-19 önlemleri kapsamında uluslararası veya geçici koruma başvurularının zorlaştığı bir yıl olması nedeniyle, başvuru kayıtları Mart-Haziran 2020 arasında büyük ölçüde durduruldu ve birçok mülteci destek hizmetlerine sınırlı sayıda ulaşım sağlayabildi. Mart-Eylül arası askıya alınan yeniden yerleşim hizmetleri Ekim sonu itibariyle 18 ülkeye 5.633’ün üzerinde yeniden sağlandı ve 3.382, 14 ülkeye yeniden yerleştirmek için ayrıldı.

Sığınma prosedürleri, kabul koşulları, sığınmacıların gözaltına alınması ve uluslararası korumanın içeriği alanındaki son gelişmeleri takip etmek ve rapor hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.ecre.org/aida-2020-update-turkey/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,  https://www.ecre.org/aida-2020-update-turkey/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.