Home Sivil Toplumdan Duyurular Üst

Kategori: Sivil Toplumdan Duyurular Üst

Yazı
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de göç konusunda hakemli akademik bir dergi olan Göç Araştırmaları Dergisinin ‘Göç ve Diaspora’ temalı gelecek sayısı için aşağıda sunulan konularda Türkçe veya İngilizce olarak hazırlayacağınız özgün ve nitelikli akademik çalışmalarınızı bekliyor.