COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ETKİSİ ANKETİ

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), COVID-19’a yönelik Türkiye’de alınan önlem ve tedbirlerin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve sürdürülebilirliklerini ne şekilde ve boyutta etkilediğini analiz edebilmek için bir anket çalışması başlattı.

Ankete verilen cevaplar, Türkiye’de sivil toplumun bir sektör olarak varlığını sürdürebilmesi için farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılacaktır. Ankete verilen tüm cevaplar toplu olarak değerlendirilecek, paylaşılan bilgiler haritalama, görselleştirme sunumları sırasında anonimleştirilerek kullanılacaktır.

34 sorudan oluşan anketi doldurmak yaklaşık 20 dakika sürecektir. Sonuçlardan elde edilecek verilerin tutarlılığı açısından, anketi her kuruluştan bir temsilcinin doldurmasını rica ederiz. Anket 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 18:00’e kadar açık kalacaktır.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin orijinal linki:

https://www.tusev.org.tr/tr/haberler/covid-19-salgininin-turkiyede-faaliyet-gosteren-sivil-toplum-kuruluslarina-etkisi-anketi#.XpNbLS2B3GI