COVID-19’un Göçmen Topluluklar Üzerine Etkisi

COVID-19 ile mücadelenin önemli bir parçası da toplumun tüm üyelerinin sağlıklı kalması ve karantina rehberlerini takip edebilmesi için bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Bu dönemde sivil toplum kuruluşları, göçmenlerin göz ardı edilmemesi için gerekeli hayati bilgileri tercüme ederek kendi topluluklarına bu bilgileri iletmektedir. Aynı zamanda yetkililer bu kritik bilgileri birçok dile tercüme etmek için çaba sarf etmektedir.

Ulusal ve yerel düzeyde sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar göçmen topluluklarının gerekli bilgiye ve COVID-19 önlemlerine ilişkin rehberlere ulaşabilmesi için   sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir.

Sosyal yardımların sadece hükümet yetkilileri tarafından göçmenlere yönelik yapılmadığını, göçmen örgütlü grupların da göçmen toplulukları arasında bilgi paylaşımında ve sağlık çalışanları için koruyucu ekipman sağlama ve bağışlama, ücretsiz yemek sağlama konusunda aktif olduğunu bilmek önemlidir. Aynı zamanda birçok ülke, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında koruma, yaşam koşulları, çalışma izni, dil öğretimi gibi birçok alanda göçmen topluluklara destek sağlanmaya devam etmektedir.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, ec.europa.eu web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin tamamı için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz:

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities