Faaliyetlerimiz

Diyalog Artıyor

Göç & Sivil Toplum Projesi, yalnızca kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında değil, aynı zamanda göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında da diyaloğu güçlendiriyor. Sivil toplum aktörleri deneyim paylaşımında bulunuyor, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin görünürlüğünü artırıyor. Birbirileri arasında kurdukları diyalog ile göç alanındaki çalışmalarını ve amaçlarını paylaşarak bu alanda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri daha gür bir sesle paylaşma imkânı bulunuyorlar. Proje aynı zamanda göç ve uluslararası koruma alanında farklı temalarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının dayanışma içerisinde karşılıklı bilgi alışverişi zeminini oluşturmasında da etkin rol üstleniyor. Göç ve uluslararası koruma alanında araştırma ve savunuculukta aktif olan sivil toplum kuruluşları belirlenerek iş birliği ve diyalog için haritalandırılıyor. Geliştirilen diyalog ile öğrenmenin ve iş birliğinin temelleri atılıyor.

İş Birliği Sağlanıyor

Ülkemizdeki göçmen sayısının her geçen gün artması, göç ve uluslararası koruma alanında mevcut uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu durum, göç ve uluslararası koruma alanında çalışan kurumların iş birliği içerisinde hareket etmelerini gerekli kıldı. Göç & Sivil Toplum Projesi, mevcut iş birliklerinin yanı sıra geliştirilecek olan sürdürülebilir iş birlikleri ile bu konuda faaliyet gösteren kurumların daha etkin çalışmalar yürütmesini amaçlıyor. Proje, göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum aktörleri arasında sürdürülebilir iş birliğini destekliyor. Sivil toplum kuruluşlarının birlikte rol alabilecekleri ortak alanlar belirlenerek bu alanlarda uygulayıcı olarak katılımlarını sağlıyor. Böylelikle göç alanında ortak hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren aktörlerin, güçlenen iş birlikleri ile daha fazla göçmene ulaşarak daha etkin çalışmalar yürütmesine imkân veriyor.

Kapasite Güçleniyor

Proje kapsamında göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımları sağlanıyor.  Söz konusu politikaların uygulanmasında yer almaları için eğitim modülü tasarlayarak göç alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına eğitimler veriliyor. Gerçekleştirilen haritalandırma çalışmaları ve eğitimler ile diyalog ve iş birliğini güçlendiren sivil toplum aktörleri, standart çalışma yöntemlerini geliştirerek aynı zamanda başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da bu alanda gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini de yakından takip ediyor. Böylelikle göç ve uluslararası koruma alanındaki araştırma ve savunuculukta aktif olan sivil toplum kuruluşlarının rolleri ve işlevlerinin yanı sıra operasyonel yapıları da güçleniyor, model protokolleri ve standart çalışma yöntemleri gelişiyor. Projenin önemli adımlarından olan fon rehberi ve yenilikçi fon programları geliştirme çalışmaları ile sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliği ve bağımsızlığı destekleniyor.

Ağ Kurma Çalışmaları Güçleniyor

Göç alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülebilmesinde sivil toplum ve kamu otoriteleri arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Proje, etkin ağ oluşturma çalışmalarını güçlendirmek üzere sivil toplum ve kamu kurumları arasındaki diyalog ortamını güçlendiriyor. Belediyeler, yerel idareler, bölgesel ve ulusal yönetimler için ulusal düzeyde STK ağına destek veriyor. Bu doğrultuda Türkiye’deki sivil toplum aktörleri ile Avrupa’da göç alanında çalışan ilgili aktörler proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylar kapsamında bir araya geliyor; faaliyetlerini uluslararası düzeyde tanıtma ve bu alanda yürütülen projeleri tanıma imkânı bulunuyor.