Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum, 12-13 Şubat 2020 Gaziantep Eğitimi