Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum, 9-10 Mart 2020 Antalya Eğitimi