4 Kasım 2019 – Aktivite 1.6 Değerlendirme Çalıştayı