Göç Alanında Kamu-STK İş Birliği Saha Çalışmaları Tamamlandı

Göç ve Sivil Toplum Projesi kapsamında; başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili bazı kamu kurumları ve STK’ların, göç ve uluslararası koruma alanında çeşitli düzeylerde muhtemel STK-kamu iş birliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerinin, kamu kurumları ve STK’lar açısından iş birliği ihtiyaçlarının ve iş birliğine yönelik olarak STK’ların kapasitelerinin belirlenmesi hedefi ile Aralık 2019’da başlayan saha çalışmaları kapsamında 15 ilde 47 farklı STK ile toplamda 117 yüz yüze ve çevrim içi görüşme gerçekleştirildi.

Göç ve uluslararası koruma alanında çalışan kamu kurumları ile STK’lar arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla yürütülen “Göç Alanında Sivil Toplumla İş Birliği İçin Teknik Destek Projesi” (Göç ve Sivil Toplum Projesi) çerçevesinde; kamu kurumları ve STK’lar arasında iş birliği geliştirilebilecek alanların belirlenmesi amacıyla 15 ilde kamu kurumları ve STK’lar ile görüşmeler gerçekleştirildi.

STK’ların göç ve uluslararası koruma alanında çeşitli düzeylerde uygulama ortağı olarak rol alabilecekleri iş birliği alanlarının belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmelerde; kamu kurumları ve STK’ların olası iş birliği ve katılım imkanlarına ilişkin görüşlerinin, kamu kurumları ve STK’ların iş birliğine ihtiyaç duyduğu alanların ve iş birliği kapsamında STK’ların kapasitelerinin belirlenmesi hedeflendi. Aralık 2019’da başlayan saha çalışmaları Haziran 2020’de tamamlandı.

15 İlde 47 STK’yı Kapsayan 117 Görüşme

Saha çalışması kapsamında 15 ilde 47 STK’yı, çeşitli kamu kurumlarını, meslek örgütlerini, üniversiteleri ve yerel idareleri de kapsayan kuruluşlarla toplamda 117 yüz yüze ve çevrim içi görüşme gerçekleştirildi. Saha çalışmaları Türkiye’deki STK’ların, hassas durumdaki mülteci ve göçmenlerin ihtiyaçlarını hedef alan ve bu toplulukları büyük ölçüde kapsayacak önemli hizmetler sunduklarını gösterdi. Özellikle bazı illerde acil ihtiyaçların karşılanmasında STK’lar ile kamu kurumlarının ortak çalışmalarının etkili sonuçlar doğurduğu gözlemlendi.

STK’ların uygulama ortağı olarak rol alabileceği alanların tespit edilmesi için saha çalışmalarından elde edilen verilerin, bulguların ve önerilerin yer aldığı rapor ise Ağustos ayı içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine sunuldu.