Göç Araştırmaları Vakfı Tarafından Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı Düzenlenecek

İlk kez düzenlenecek olan, katılımcıların akademik anlamda daha derinlikli bilgi birikimine sahip olmaları beklenen ve bu bilgi birikimi ile bu alandaki çalışmalara daha nitelikli katkı sunmalarının somut bir çıktı olarak beklenildiği bu çalışma; Türk diasporasının oluşum sürecine, diaspora politikalarına, diasporanın ekonomik yönüne, sosyal refah boyutuna, dil, kültür, entegrasyon, asimilasyon gibi tartışmalı alanlardan, diasporada güvenlik konusuna varıncaya kadar multidisipliner bir çalışma ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2021/07/Diaspora-Politikalari-ve-Yo%CC%88netimi-I%CC%87htisas-Programi-Tanitim-Kitapc%CC%A7ig%CC%86i.pdf

 

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://gocvakfi.org/event/diaspora-politikalari-ve-yonetimi-ihtisas-programi/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Bir Yorum Yaz...

Your email address will not be published.