Göç Araştırmaları Vakfı Temel Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Göç Araştırmaları Vakfı 2020-2021 dönemi için Temel Eğitim Programı (TEP) başvurularını almaya başladı.

Göç ve Diaspora Akademisi, göç konusunu bütüncül bir bakışla; akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, başta yurt dışında yaşayan Türk diasporası olmak üzere diğer diasporaları da ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma platformu. Göç ve diaspora konularının tarihi arka planı ile antropolojik ve sosyolojik boyutlarını içeren giriş derslerinin verildiği ve her biri sekizer hafta süren iki dönemlik bir program olan TEP de akademinin alt modüllerinden biri.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://gocvakfi.org/tr/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.