GÖÇ ve SİVİL TOPLUM PROJESİ 2. YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirildi. Proje uygulama ekibi, GİGM, Merkezi İhale ve Finans Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda projenin geçmişi bugünü ve geleceği değerlendirildi. Proje aktivitelerine dair güncel bilgilerin verildiği toplantıda her bir aktivite için gerçekleşen çalışmalar ve zaman planı konuşuldu.