Göç Ve Sivil Toplum Projesi 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 28 Nisan’da Düzenlendi

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 28 Nisan 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Baakanlığından Kıdemli Göz Uzmanı Gizem Soytürk ile Göç Politikası ve Projeleri Daire Başkanlığından Kıdemli Göç Uzmanı Mehmet Tolga Samancı’nın liderlik ettiği toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri toplantıya katılım gösterdi. Proje Direktörü Ferda Öztürk tarafından projenin geçtiğimiz üç ayda yürüttüğü faaliyetlerin sunumu yapıldı ve önümüzdeki üç aylık dönemin planlaması sunuldu.

Yönlendirme kurulu toplantısında küresel salgının ülkemizde de yaygınlaşmasıyla birlikte, ilgili faaliyetlerin raporlama çalışmaları,  online görüşmelere / mülakatlara  devam edilmesi ve yüz yüze eğitimlere ara verilmesi konuları değerlendirilmiştir.