GÖÇ ve SİVİL TOPLUM PROJESİ ALANDA AKTİF STÖ’LERİ HARİTALANDIRIYOR

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi göç ve uluslararası koruma alanında araştırma ve savunuculukta aktif olan STÖ’leri belirliyor ve haritalandırıyor. Bu sayede STÖ’ler arası diyalog iyileştiriliyor, STÖ’ler ve kamu kurumları arasındaki iş birliği gelişiyor. Ülke çapında yapılması planlanan haritalandırma çalışması ile hangi STÖ’lerin hizmet sağlayıcı olduğu ve politika yapımına dahil olduğu belirleniyor, STÖ’lerin Türkiye göç politikalarındaki rolleri araştırılıyor. Yapılan haritalandırma çalışması ile Türkiye genelinde listelenen STÖ’lerin kapasite geliştirme ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, işlevleri ve rolü analiz ediliyor.