İnsan Ticaretine Dikkat Çekmek İçin Sesim Sen Ol

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen faaliyetler ile Türkiye’nin insan ticareti ile mücadelesinde toplumsal farkındalık artarken, hayata geçirilen projeler ile mücadelenin toplum geneline yayılması hedefleniyor. Farkındalık çalışmalarına ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu Fadik Sevin Atasoy da “Sesim sen ol!” diyerek destek veriyor.

İnsan haklarına ve onuruna karşı işlenmiş bir suç olan insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, mağdurların hayatını değiştirirken kamuoyunun konuya olan hassasiyetini ve dikkatini arttırmayı hedefliyor. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti ile mücadele amacıyla geliştirdiği iş birlikleri, mücadelenin daha geniş kesimlerce sahiplenilmesini sağlıyor. Türkiye’de bu alandaki çalışmalar için yetkilendirilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ulusal ve uluslararası iş
birlikleri ile yürüttüğü projelerle insan ticareti mağdurlarının hayatına dokunurken, toplumsal farkındalığı arttırmak üzere de girişimlerde bulunuyor.

Bu projelerin başında; Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı kurum, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu “Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği İçin Teknik Destek Projesi (Göç ve Sivil Toplum)” geliyor.

 

Proje kapsamında; insan ticareti ile mücadelede önleme çalışmalarının güçlendirilmesi için tüm kamuoyuna yönelik farkındalık kazandırıcı çalışmalar ile konuya ilişkin ihbar mekanizmalarının tanıtımlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede hayata geçirilen iletişim çalışmaları ile Birleşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak belirlenen 30 Temmuz’da insan ticareti ile mücadeleye toplumun nasıl katkı sunabileceğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. “Sesim Sen Ol” sloganının kullanıldığı iletişim çalışmaları ile bireylerin ihbar mekanizmalarını kullanarak insan ticaretine konu olan mağdurların hayatını değiştirebileceği vurgulanıyor.

Projenin iletişim çalışmalarının bir parçası olarak; ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu Fadik Sevin Atasoy ile bir araya gelindi. Atasoy, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nde yayımlanan videoda insan ticaretine konu olan bir mağdurun hikayesini anlatarak YİMER 157’ye yapılacak ihbarların, insan ticaretine konu olan mağdurların hayatının korunmasındaki katkısına dikkat çekti.

 

Kampanya sosyal medyada yoğun ilgi çekerken, basın yansımaları da çalışmanın daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sundu.