İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Türkiye’de Gönüllülük Kitabını Yayımladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” kitabını yayımladı. Kitapta; Türkiye’de gönüllülüğün yasal durumu ele alınırken gönüllülerin beklentileri, motivasyonları ve çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelere ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülere sundukları çalışma koşullarına ve olanaklara yer verildi.

Açık kaynak olarak yayımlanan kitaba https://bilgiyay.com/wp-content/uploads/2020/11/GONULLULUK-291120.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,http://stcm.bilgi.edu.tr/turkiyede-gonulluluk-deneyimler-sinirliliklar-ve-yeni-acilimlar-kitabi-yayinda/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.