Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa’da Eğitim Fırsatı!
Jean Monnet Burs Programı, otuz yılı aşkın süredir kamu, özel sektör ve akademik camia mensuplarımıza yönelik sağladığı prestijli burs imkânlarıyla ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sürecini destekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti ile o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 1989 yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü projelerinden biri olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde yürütülmektedir.
Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinde eğitim imkânı sunan Jean Monnet Burs Programı ile Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada, özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılması amaçlanmakta; bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile ilgili bakış̧ açıları genişlemektedir. Aynı zamanda, AB üyesi ülkelerde kalınan süre zarfında tesis edilen bireysel ilişkiler üzerinden karşılıklı önyargıların aşılmasına da katkıda bulunulmaktadır. Jean Monnet Burs Programı sayesinde bursiyerler aracılığıyla Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine de uzun zamandır önemli bir destek sağlanmakta, ülkelerarası akademik ilişkiler geliştirilmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşları arasında kalıcı köprüler kurulmaktadır.
Program’dan yararlanmaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3 en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerindeki önceliklere bağlı olarak çalışma alanları belirli dönemlerde güncellenmektedir. Her akademik yılda, bursların %50’si kamu sektörü çalışanlarına, %30’u üniversite öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeline, %20’si ise özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına tahsis edilmektedir.
Türkiye’nin, uygulama süreci en uzun soluklu projeleri arasında yer alan, münhasıran ülkemize yönelik bir imkân sunan Program’dan, bugüne kadar iki binin üzerinde kişi faydalanarak AB ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmıştır. Program’dan kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerimizde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir. Burs kapsamında okul ücreti, iaşe ve ibate ile ulaşım masrafları gibi yaşam giderleri karşılanmakta ve bir defaya mahsus vize, sağlık sigortası gibi masraflar için sabit ödenek sağlanmaktadır. Jean Monnet Burs Programı için başvuru dönemi her sene değişmekte ve yaklaşık iki ay boyunca başvuru süreci açık tutulmaktadır.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, www.jeanmonnet.org.tr adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.