Kalkınmaya Duyarlı Göç Yönetimi Politikalarının Uygulanmasına Destek Programı Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi SUMMIT projesi 3 Kasım tarihinde Şanlıurfa’daki Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımının arttırılmasıyla ilgili bir B2B toplantısı düzenledi.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://twitter.com/ICMPD_Turkey/status/1322139587637108739 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.