Koronavirüsün Sosyal Uyum Çalışmalarına Etkisi

Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi yerel halk ve mülteci topluluklarla birlikte temel insan hakları perspektifinde ön yargılarından sıyrılmış bir toplumun gelişimine katkı sunabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu sayede ortaya çıkabilecek çatışma durumlarının azalmasına destek olmak ve toplumsal birlikteliğin gelişmesini desteklemeyi hedeflemektedir.  2019-2020 dönemi içerisinde farklı hedef gruplarıyla sosyal uyumu güçlendirecek çeşitli bilgilendirme/yaygınlaştırma çalışmaları, toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlikler ve doğru bilgileri temel alan algı çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi: Doğa temelli sosyal uyum farkındalık çalışması 12 hafta süreyle Nezahat Gökyiğit Botanik bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil olan 10 yerel halktan 10 mülteci topluluklardan katılımcılarla birlikte temel doğa faaliyetleri ve uyum atölyelerine yer verilerek sosyal uyumun desteklenmesi hedeflenmiştir.

Leylaklar Ülkesinde: Okul Temelli Sosyal Uyum Eğitimi Projesi: Sosyal uyum faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için geliştirilmiş 12 haftalık Leylaklar Ülkesinde atölye içerikleri ile çocukların çok kültürlü eğitim odağında toplumsal yaşamda kurallar, farklı bakış açılarını analiz etme, kültürel kalıplar, farklılıkların zenginliği, empati geliştirme, göç olgusunu tanımlama, olumlu etkileşim ve sürdürülebilir ilişkinin kaynaklarını oluşturma gibi olgular üzerinde çalışmaları desteklenmiştir.

Kadın Çalışmaları: Mülteci ve yerel halktan kadınların bir araya geldiği, temasında “kadın olmanın” işlendiği çalışma alanında Nefes ve Ahenk Atölyesi, Kadın Kadına Film Günleri, Yeni Tatlar Atölyesi ve Kadın Emeği Atölyeleri gerçekleştirilmiştir.

Göçmen Sohbetler Projesi: Okullar özelinde yerel halk ve mülteci topluluklardan kadınların bir araya geldiği 3 haftalık atölyelerde göçmenlik, ebeveynlik ve birey olma bağlamında kadın ve sosyal uyum teması işlenerek birlikte yaşam ve kültürel zenginlik olguları vurgulanmıştır.

Saha Araştırmaları: Sivil toplum çalışmalarında ilgili hedef grup özelinde ihtiyaca karşılık gelecek faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için esnaf, kadın, çocuk, sanatçı gibi farklı aktörlerle toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum Eğitimi: İnsan hakları, mülteci hakları, müzakere, çatışma çözümü ve uyum kavramları üzerine farklı aktörlerde verilen eğitimlerle sürdürülebilir bir sosyal uyum ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, mülteciler.org.tr web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin tamamı için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz:

https://multeciler.org.tr/koronavirusun-sosyal-uyum-calismalarina-etkisi/