MİGA Konferansı 2021 Bildiri Çağrısı “İnsana Yakışır İş: Mevsimlik Tarımdaki İşgücünün Çalışma, İstihdam ve Yaşam Koşulları”

5-6 Kasım 2021 tarihlerinde ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan MİGA konferansında, Türkiye’de ve dünyada “mevsimlik işçi göçü” olgusunun tüm boyutları, akademi, sivil toplum, kamu ve özel sektörde yer alan paydaşların deneyimleri, araştırma sonuçları paylaşılarak ve tartışılarak ele alınacak.

Konferans programı, çağrılı konuşmacılar, paneller, sözlü bildiri, poster sunumları ve iyi uygulama örneklerini kapsamaktadır. Siz de özgün belirtilen formatlarda migakonferans@bilgi.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Konferans hakkında daha fazla bilgi almak için https://goc.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/254/miga-konferansi-2021-insana-yakisir-is-mevsimlik-tarimdaki-isgucunun-calisma-istihdam-ve-yasam-kosullari/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://goc.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/254/miga-konferansi-2021-insana-yakisir-is-mevsimlik-tarimdaki-isgucunun-calisma-istihdam-ve-yasam-kosullari/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Bir Yorum Yaz...

Your email address will not be published.