Mülteciler Derneği Çevrim İçi Ön Yargı Eğitimi Düzenleyecek

Mülteciler Derneği Gönüllülük Birimi 4 Mart 2021 tarihinde 13:00-15:30 saatleri arasında ön yargı hakkında çevrim içi eğitim düzenleyecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,https://twitter.com/multecilerorgtr/status/1365755892440969217 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.