Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırma Raporu Yayımlandı

Kent yoksulluğu alanında çeşitli yoksul mahallerde hak temelli çalışmalar yapan Derin Yoksulluk Ağı, pandemi koşullarını ele alan çalışman raporunu yayımladı.

Rapor, pandemi sürecinde derin yoksulluk yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ne kadar erişebildiklerine odaklanarak olası yeniden kapanma durumunda bu haneleri destekleyebilmek üzere yerel yönetimlere öneriler sunmak amacıyla Heinrich Böll Stiftung finansal desteği ile hazırlandı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,

https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/pandemi-doneminde-derin-yoksulluk-haklara-erisim-arastirmasi-yerel-yonetimlere-kriz adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.