“Pandemi Döneminde Mültecilerle Çalışmak” Çevrim İçi Seminerleri Başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen “Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları: Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Refakatsiz Küçükler’ başlıklı Erasmus Projesi”nin çıktılarına da dayanarak SEÇBİR, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi ve BİLGİ-GÖÇ iş birliğiyle Kasım-Aralık 2020 döneminde bir dizi çevrim içi seminer düzenlenecek.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,

https://goc.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/232/pandemi-doneminde-multecilerle-calismak-webinar-serisi/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.