SİVİL TOPLUMUN KORONA KRİZİNDEKİ ROLÜ ONLINE ÇALIŞTAYDA DEĞERLENDİRİLDİ

“Sivil Sayfalar, Koronavirüs krizinin sivil topluma etkilerini ve sivil toplumun kriz sonrası çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Sivil Toplumun Korona Krizindeki Rolü başlıklı online bir toplantı düzenledi.”

Toplantıya, sivil toplumda farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Liana Varon, İnsani Yardım Vakfı’ndan (İHH) Talha Keskin, İLKE Vakfı’ndan Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Adım Adım Platformu’ndan Doç. Dr. Itır Erhart, Hayata Destek Derneği’nden Çiğdem Güner, YADA Vakfı’ndan Pınar Gürer, Ceylan Özünel ve Mehmet Ali Çalışkan, Havle Kadın Derneği’nden Rümeysa Çamdereli ve Temiz Gelecek Derneği’nden Buket Atlı katıldı.

İnanç Mısırlıoğlu’nun moderasyonuyla yapılan toplantıda; sivil toplum aktörlerinin COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği izolasyon nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor? Sivil toplum Korona ile mücadelede nasıl sorunlar yaşayacak? Koronavirüs’ün sivil topluma vereceği hasarı anlamak için neler yapılabilir? Sivil toplumda iş birlikleri nasıl hayata geçirilebilir? Korona sonrasında sivil alanda hangi konular öne çıkacak? gibi sorulara, katılımcıların çalıştıkları kurumlarda hayata geçirdikleri faaliyetler ile diğer STK’lara ilişkin gözlem ve değerlendirmeleri çerçevesinde, yanıt arandı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, sivilsayfalar.org web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin tamamı için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz:

https://www.sivilsayfalar.org/2020/04/08/sivil-toplumun-korona-krizindeki-rolu-online-calistayda-degerlendirildi/