İNGEV Gönüllülerinden “Arkadaş” Projesi

Anadili Türkçe olmayan ve Türkçesini geliştirmek isteyen, özellikle iş dünyasına adım atan Suriyelilerin Türkçe konuşma pratiğini geliştirme amaçlı geliştirilen projede, Türkçesini geliştirmek isteyenlerle gönüllüler çevrimiçi “dil odalarında” bir araya geliyor. Suriyelilerin Türkçe pratiklerini desteklerken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurulmasını destekleyen projenin konuları iş dünyasından seçiliyor. İNKEV Gönüllülerinin geliştirdiği bu projeden faydalanmak ve destek vermek için doldurabileceğiniz katılım formunu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgZwZ4dJketLAZ61-4prmqGx14WTrMn23WcfQ-OuZkyc21w/viewform adresinde bulabilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://twitter.com/ingevorg/status/1397877586571763714?s=20 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.