“Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri” Kitaplaştırıldı

RESLOG Projesi kapsamında hazırlanan “Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar” kitabı yayımlandı.

Kitaba, http://www.reslogproject.org/turkiyede-suriyeli-gocu-ve-belediye-deneyimleri-kitlesel-gocler-yerel-yanitlar-kitabimiz-yayinlandi/ adresinden erişebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, http://www.reslogproject.org adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.