Türkiye’deki 10.yıllarında Suriyelilerin Geleceğini Konuşuyoruz

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Merkezi tarafından düzenlenen online panelde, Dr. Franck Düvell ,Prof. Dr Ahmet İçduygu ve Dr. A. Zafer Sağıroğlu ile birlikte Türkiye’deki Suriyeliler üzerine konuşacağız. Türkiye’de kaç Suriyeli Avrupa’ya göç etmek istiyor ve ne kadarı başarabildi? gibi konuların konuşulacağı panel 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 13.00’da gerçekleşecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasına dayalı araştırma raporunun sonuçlarının da paylaşılacağı panel hakkında ayrıntılı bilgi için https://aybu.edu.tr/gpm/tr/duyuru/15064/Online-Panel:-10th-Anniversary-of-Syrians-in-Turkey:-Future-Projection-and-Key-Factors? adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://twitter.com/GPM_AYBU/status/1392575912839950337?s=20 ve https://aybu.edu.tr/gpm/tr/duyuru/15064/Online-Panel:-10th-Anniversary-of-Syrians-in-Turkey:-Future-Projection-and-Key-Factors? adreslerinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.