“Uluslararası Sınırlarda Mülteci Hakları” Başlıklı Rehber Yayımlandı

Göç konusundaki farkındalığı arttırabilmek için, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan rehberde göç konusunda uluslararası sınırlarda yetkililerin tutumu, insan hakları, ayrımcılık karşıtlığı gibi birçok önemli noktaya değiniliyor. Rehbere ulaşmak ve ayrıntılı bilgi almak için https://umhd.org.tr/page/uluslararasi-sinirlarda-multeci-haklari/474 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://umhd.org.tr/page/uluslararasi-sinirlarda-multeci-haklari/474  adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.