Uygulayıcı ve Paydaş Kuruluşlar

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Proje, International Consulting Expertise (ICE EEIG) liderliğinde Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)Eurasia Social Change ve FCG Swedish Development arasında kurulan konsorsiyum ile yürütülmektedir.

Projenin faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve sözleşme makamı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.