Vizyon ve Misyon

Vizyon: Göç & Sivil Toplum Projesi, Türkiye’de kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birliğini ve göç ve uluslararası koruma alanında ulusal ve yerel politikaları birlikte tasarlamak ve hayata geçirmek.

Misyon: Göç & Sivil Toplum Projesi, göç ve uluslararası koruma alanında kamu ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere her bir hedef kitle grubuna katılımcı, şeffaf ve adil bir iletişim yaklaşımı sergileyerek kapasite gelişimi ve sürdürülebilir iş birliği için çalışır.  

Projenin Amaçları:

Proje, göç ve uluslararası koruma alanında çalışan merkezî ve yerel sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kapasitesini geliştirerek diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Göç & Sivil Toplum Projesi, bu amaç doğrultusunda;

  • STK’ların göç alanında politika ve karar alma süreçlerine katkıda bulunarak bu alandaki karar ve politikaların uygulanmasında yer almaları konusunda teknik bilginin ve kapasitelerinin geliştirilmesini,
  • STK’ların ektin ağ oluşturma çalışmalarının güçlendirilmesi ve sivil toplum ile kamu otoriteleri arasındaki göç konularına ilişkin diyalog ortamının iyileştirilmesini hedefleniyor.