YİMER 5 yaşında

Yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konulara ilişkin sorularına cevap bulabildikleri, aynı zamanda insan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağdurlarının kurtarılma operasyonlarına yönelik olarak ihbar ve yardım hattı olarak da hizmet sunan YİMER 157, 5 yaşında.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://twitter.com/yimer157/status/1296368922749534209?s=20 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.