“Zorunlu Göçmenler İçin Sosyal Eşitlik: Pandemi Sürecinde Yerel STK’ların Rolü” Çalışma Sonuçları Açıklandı

TEPAV, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği ile birlikte, pandeminin Ankara’daki zorunlu göçmen haneler üzerindeki etkisini belirlemek, tedbirler esnasında belediye yardımları ve STK faaliyetlerini yürütmeye uygun alternatifler bulmak ve faaliyetlerin zorunlu göçmenler üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmanın sonucuna https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10253 linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10253 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.