50 Engelli Mülteciye Çevrim İçi Türkçe Eğitimi Verilecek

Avusturalya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı tarafından finanse edilen “Buca Engelli Mültecilerinde Pandemi Etkilerini Azaltma Projesi” kapsamında, Buca’da ikamet eden, 13 yaş üzeri 50 engelli mülteciye çevrim içi Türkçe eğitimi verilecektir. Son başvuru tarihi 26 Şubat 2021’dir.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://twitter.com/MulteciDer/status/1357584748537778178?s=20 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.