“COVID-19 Pandemisi’nde Mülteci Kadınların Temel Haklara Erişimine İlişkin Araştırma Raporu” Yayımlandı

Mülteci kadınların ve çocuk mültecilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunlara odaklanan “COVID-19 Pandemisi’nde Mülteci Kadınların Temel Haklara Erişimine İlişkin Araştırma Raporu” yayımlandı.

Yedi ana başlık üzerinden yapılan araştırmada; demografik bilgiler, mültecilerin istihdam durumu, pandemi üzerine farkındalık, ulusal kurum ve kuruluşların pandemi yardımlarından faydalanabilme durumu, yerel kurum ve kuruluşların pandemi yardımlarından faydalanabilme durumu, eğitim ve sağlık hakkında bilgiler toplandı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler,

https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/covid-19-pandemisinde-multeci-kadinlarin-temel-haklara-erisimine-iliskin-arastirma adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.