COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi Sonuçları Yayında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), COVID-19 salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini analiz ederek, sonuçlarının farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılması hedefi ile başlattığı COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi’nin sonuçları yayınlandı.

10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 170 STK tarafından yanıtlanan 34 soruluk anketin sonuçları www.covid19vestklar.tusev.org.tr web sitesi adresinden paylaşıldı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, tusev.org.tr web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin tamamı ve anket sonuç raporuna ulaşmak için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz:

https://www.tusev.org.tr/tr/haberler/covid-19-salgininin-turkiyede-faaliyet-gosteren-stklara-etkisi-anketi-sonuclari-yayinda#.Xq_NUqgzbIV