Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Teklif Çağrısı Yayımlandı

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler alanında gelişim hedefi ile sivil toplum kuruluşlarına doğrudan mali destek sağlayan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) Türkiye Programı için teklif çağrısı yayımladı.

Çocuk ve kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, LGBTİ bireylerin hakları, ayrımcılık ile mücadele, azınlıklara mensup kişilerin hakları, din veya inanç özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi cezaevinde insan hakları, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü öncelikli konuları ile açılan program için ön başvurular 16 Mart 2021 tarihine kadar alınacak.

Teklif çağrısı kapsamında program öncelikli konuları kapsamında sunulacak projelere asgari 300.000 Avro, azami 600.000 Avro destek sağlanacak ve sağlanan destek toplam uygun maliyetlerin en az %80’i en fazla %95’i olacak.

Programın dokümanlarına aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1611925977552&do=publi.welcome&nbPubliList=15&searchtype=RS&orderby=upd&orderbyad=Desc&aofr=170966&userlanguage=en&fbclid=IwAR2X5TyxD2ICZpd-MYP9GaSsAP6clyMXUmIDgrnpHTh8hJdHw9DDOGRTHAU

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.avrupa.info.tr/en/eidhr-900 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve Sivil Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.