Göç Ve Sivil Toplum Projesi 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 22 Ekim’de Çevrimiçi Olarak Düzenlendi

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Kıdemli Göz Uzmanı Meltem Bilen ile Göç Politikası ve Projeleri Daire Başkanlığından Kıdemli Göç Uzmanı Mehmet Tolga Samancı’nın liderlik ettiği toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri katılım gösterdi. Proje Direktörü Ferda Öztürk tarafından projenin geçtiğimiz üç ayda yürüttüğü faaliyetlerin sunumu yapıldı ve önümüzdeki üç aylık dönemin planlaması sunuldu.

Yönlendirme kurulu toplantısında proje kapsamında yürütülen 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Farkındalık kampanyası değerlendirilmiştir. Ayrıca Aktivite 3 kapsamındaki eğitimlerin 3 gün olarak düzenlenmesi için gereken hazırlıkların yürütülmesi gereği görüşüldü.