İZMİR MÜLTECİ ÇALIŞMALARI AĞI KORONAVİRÜSE KARŞI MÜLTECİLER İÇİN ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, koronavirüs salgının artmasıyla birlikte mülteci politikalarına ilişkin önerilerde bulundu.

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, açıklama yaparak koronavirüs ve mülteci politikasına ilişkin önerilerde bulundu. Açıklamada sivil toplum, yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından alınacak önleyici ve koruyucu tedbirlerin bütüncül bir şekilde alınması gerektiği, mültecilerin de özel koşullara sahip olduğunun bilinci ile kapsayıcı bir halk sağlığı politikasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“TÜM SOSYAL VE EKONOMİK YARDIMLARA MÜLTECİLER DE DAHİL EDİLMELİ”

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı tarafından mültecilerin sağlık haklarına erişimlerini güçlendirmek ve yaşanan salgından olumsuz etkilenmemesi için paylaştığı öneriler ise şu şekilde açıklandı:

“Krizi arttırma olasılığına karşı mültecilerle ilgili sağlık politikası gözden geçirilmelidir. Başta sınır bölgeleri olmak üzere mülteci bireylerin yoğun olarak yaşadıkları kampların hijyenik ve sıhhi durumunun acilen iyileştirilmesi ve virüsün olası yayılımı ile mücadele etmek için sağlık personelinin görevlendirilmesi gerekmektedir. Mülteci çocuk ve kadınların ayrım yapılmaksızın koronovirüs tehdidine karşı bilinçlendirilmesinin yapılması virüsün mülteciler arasında da yayılma hızının düşürülmesini kolaylaştıracaktır. Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan ve sayıları 10 bin ile 15 bin olduğu ifade edilen mültecilerin Türkiye’ye geri dönmeleri halinde 14 günlük karantina dönemine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler, hemşeri hukuku bağlamında vatandaşlarına yapmış olduğu sosyal ve ekonomik yardımlara mülteci bireyleri de dahil etmelidir. Çok dilli sağlık hizmeti verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanan ekonomik teşvikler başta olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik politika alanlarına mülteci bireylerde dahil edilmelidir.”

DÖRT ADIMDA EYLEM PLANI

Mültecilerin korunması ve kontrol önlemleri için yapılandırılabilecek 4 adımdan bahseden İzmir Mülteci Çalışma Ağı, bu maddeleri de risklerin belirlenmesi, bilgilendirme çalışmalarının planlanması, izleme ve kontrol kullanılan ilaçların doktor kontrolünde olup olmadığının tespiti olarak açıkladı. Özellikle çalışmaların raporlanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, pandemi özelliğinde gelişen hastalığın mülteci birey aracılığı ile yayılmasının etkileri, sonuçları yönünde düzenlenen rapor çerçevesinde risk analizi ve mülteci bireylerde pandemi sürecine ilişkin sağlık politikası geliştirme ile ilgili makamlara önerge metni düzenlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde alınan tedbirlerin hiçbir ayrımcı uygulama yaratmadan bütün vatandaşları kapsaması ve bütüncül bir sağlık politikası izlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Mülteci bireylerin uluslararası hukuktan doğan insan hakları çerçevesinde sağlık hakkına erişimleri güçlendirilmeli, özellikle sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdüren ve yerel/ulusal ve uluslararası düzeyde pandeminin yayılma hızına kaynaklık etme riski bulunan mülteci bireylere yönelik kapsayıcı sosyal, ekonomik ve sağlık politikaları uygulanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı tarafından yayınlanan Mülteci Bireylere Yönelik Pandemi Dönemindeki Politika ve Uygulama Önerileri raporuna ilişkin Evrensel Sayfalarının web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin orijinal linki:

https://www.evrensel.net/haber/400324/izmir-multeci-calismalari-agi-koronaviruse-karsi-multeciler-icin-onerilerini-acikladi