İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nden Suriyelilerin İstihdam Süreçlerine İlişkin Politika Belgesi

İzmir’de mültecilerle ilgili çalışma yürüten İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında yürütülen STÖ-Akademi Destek Programından aldığı destekle Suriyelilerin istihdam süreçlerine katılımlarıyla ilgili bir politika belgesi hazırladı.

Çalışma ile birlikte yerelde mülteci bireylerin istihdam ve kalkınma sürecine katılımları, mevcut durumları ve olası öneriler ile mülteci alanında çalışan kişi ve kurumların savunuculuk kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışma kapsamında İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları Konak ve Karabağlar ilçelerinde yaşayan 18-45 yaş arası 150 mülteci bireyin istihdam ve kalkınma sürecine katılımlarının analiz edilmesini içeren saha çalışması gerçekleştirdi. Saha çalışması sonrasında elde edilen çıktılar ile birlikte mülteci derneğine üye kişilerin katılımıyla 3 günlük savunuculuk ve lobicilik kapasite geliştirme eğitimi yapıldı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, http://www.stgm.org.tr web sitesinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Haberin tamamı için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilirsiniz:

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/izmirde-suriyeli-multecilerle-dayanisma-derneginden-suriyelilerin-istihdam-sureclerine-iliskin-politika-belgesi