MÜLTECİLER DERNEĞİ 19 MART TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ KAYITLI SURİYELİ SAYISINI WEB SİTESİNDE YAYINLADI

Mülteciler Derneği tarafından yayımlanan rapora göre; Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 513 kişi artarak toplam 3 milyon 587 bin 779 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 657 bin 936’sını (%46,61) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 530 bin 547 kişi. (%70,53)

Rapor şu başlıkları içeriyor:
• Kadın ve Çocukların Oranı
• Suriyeli Genç Nüfus Oranı
• Suriyelilerin Yaş Ortalaması
• Kamplarda Yaşayan Suriyelilerin Sayısı (Geçici Barınma Merkezleri)
• Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı
• İllere Göre Suriyelilerin Sayısı
• Suriyelilerin En Yoğun Olduğu İller
• Suriyelilerin En Seyrek Olduğu İller
• Suriyelilerin Türk Nüfusa Oranı
• Sınırdan Ayrılan Göçmen Sayısı
• Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
• Türkiye’de Doğan Suriyeli Sayısı
• Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı
• Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı
• En Az Bir Ortağı Suriyeli Olan Şirket Sayısı

Raporun tamamı için tıklayınız:
https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/