GÖÇ ve SİVİL TOPLUM PROJESİ BAŞLADI

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek” Projesi göç ve uluslararası koruma alanında çalışan STK’ların kapasitelerinin ve AB mevkidaşları ve kamu kurumları ile iş birliğini, karar alma süreçleri de dahil olmak üzere, geliştirme amacıyla 8 Mart 2019 tarihinde hayata geçirildi.

STK’ların göç alanında politika ve karar almaya katkıda bulunmalarının yanı sıra bu alandaki karar politikalarının uygulanmasında da yer almaları için teknik bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesi proje kapsamında elde edilmesi beklenen sonuçlardan birisi. Proje kapsamında elde edilmek istenilen diğer bir sonuç ise STK’ların etkin ağ oluşturma çalışmalarını güçlendirmek ve sivil toplum ile kamu otoriteleri arasındaki diyalog ortamının iyileştirilmek. Bu kapsamda International Consulting Expertise liderliğinde oluşturulan konsorsiyum ile proje faaliyetlerine Mart 2019’dan beri devam ediyor.

24 ay boyunca sürmesi planlanan projenin faaliyetlerinin programlanması ve izlenmesinden sorumlu faydalanıcı kurum: T.C. İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Nihai faydalanıcı ise 2011 yılından beri Türkiye’de yabancılardan sorumlu T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.