ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ

5.12 Cumartesi:

13.00 – 14.20: uzun metrajlı film gösterimi

15.30 – 16.20: 3 kısa metrajlı film

18.00 – 19.20: uzun metrajlı film

Giriş ücretsiz

Sinema ve göçün büyülü ilişkisi, kendileri de göçmen olan çoğu sinema üreticisinin hareket halindeki dünyayı anlatmaya başladıkları bir asır öncesine kadar uzanır. Yönetmenlerin filmleri, göçmenlerin çarpıcı, hüzünlü ve kimi zaman da komik hikayelerini hemen her kültürden insana aktarmış, kalplerine dokunmuştur.

BM Göç Örgütü IOM tarafından global olarak ve aynı anda gerçekleştirilen Küresel Göç Filmleri Festivali, göçe dair umutları, zorlukları ve göçmenlerin yeni yaşam alanlarına sağladıkları özgün katkılarını anlatan filmleri ve belgeselleri seyirciyle buluşturuyor. Günümüzün en güncel konularından biri olan göç üzerine daha detaylı bir diyalog için 15 Aralık 2018’de bize katılın! (https://www.ifturquie.org/etkinlik/uluslararasi-goc-filmler-festivali/ )

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup Göç ve SİVİL Toplum Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.